steaks on a marble backgroundsteaks on a marble background

Voedselveiligheid: gegarandeerd door bewijs

Het Belgische voedselproductiesysteem is uiterst streng. Belbeef ondersteunt de verschillende handelaars bij de productie van rundvlees van onberispelijke kwaliteit, gegarandeerd door extra controles.

Het resultaat? De zekerheid dat u met plezier van een stuk vlees kunt genieten, zonder uzelf ziek te maken!

De Belbeef Standaard certificeert het productiesysteem van rundvlees door middel van een strenge controle van een reeks wettelijke maatregelen, die de naleving van de legaal vereisten voor voedselveiligheid garanderen, en extralegaal maatregelen, die additionele kwaliteitseisen formuleren.

Alle schakels in de rundvleesketen hebben te maken met specifieke eisen en bepalingen: de activiteiten van de voederproducent, de veehouder, het slachthuis, de uitsnijderij en de groothandel moeten gecertificeerd worden voor wat bekend staat als autocontrole, naast de eisen die specifiek zijn voor Belbeef.

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de pagina "Documenten"
Brown cow looking at camera
Extra bemonstering en analyse voor meer garanties

Na de verschillende gezondheidscrisissen in de jaren '90 en '2000 heeft de sector het probleem aangepakt en besloten om de controles op te voeren. Diervoeders en dierlijke producten worden nu geanalyseerd om er zeker van te zijn dat ze microbiologisch in orde zijn en vrij van alle chemische, hormonale en antihormonale residuen, additieven en verontreinigingen.

Ondanks het feit dat er al vele jaren geen residuen meer in producten zitten, blijft de sector controles uitvoeren, wat de kwaliteit van het werk van de hele sector bewijst.

De resultaten van de genomen en voor analyse geselecteerde stalen worden verzameld in de centrale databank van Belbeef.

De staalname gebeurt op basis van een sectorieel bemonsteringsplan, opgesteld volgens de richtlijnen van het Federaal Voedselagentschap, gebaseerd op een risicoanalyse, statistisch onderbouwd en goed bevonden door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.

Een onafhankelijk controle-instelling neemt mest- en voermonsters bij de rundveehouder. Elk staal is perfect toe te wijzen aan een dier, via de koppeling van het unieke SANITELnummer aan het unieke staalnummer.

In het slachthuis en de uitsnijderij worden monsters van organen, vlees, vet, faeces en urine genomen. Verder worden er ook microbiologische stalen genomen om de hygiëne van de gebouwen te controleren.

Belbeef. Gegarandeerd goed gesoigneerd.

Houd uw ogen open: distributeurs die actief zijn in de Belbeef Standaard kunnen de Belbeef-handtekening op de verpakking gebruiken. Dit is een snel zichtbare verzekering dat het stuk vlees voldoet aan de Belbeef Standaard : het is afkomstig van een dier dat in België geboren, gefokt, geslacht en versneden werd.