Belbeef, traceerbaarheid ten dienste van voedselveiligheid van rundvlees

Moderne en efficiënte tools die de hele Belgische rundvleessector omvatten, ten behoeve van de vleeskwaliteit van de consument.

Het Belbeef kwaliteitssysteem garandeert een volledige, digitale traceerbaarheid in de keten, die er tevens voor zorgt dat producten snel en volledig teruggeroepen kunnen worden in geval van een probleem.

Naast audits en laboanalyses, omvat het Belbeef kwaliteitssysteem een centrale database, die gevoed wordt door verschillende informatiesystemen van de sector.

Net zoals in een blockchainsysteem zijn gegevens van de dieren, veehouderijen, slachthuizen en uitsnijderijen specifiek en gericht beschikbaar via Belbeef.

Dit maakt het mogelijk om de geschiedenis van een Belbeef-waardig dier te volgen vanaf de geboorte tot aan de laatste fase van het op de markt brengen.

Elke operator heeft alleen toegang tot de informatie die hem aanbelangt.

Het systeem combineert de transparantie die nodig is voor optimale traceerbaarheid met de vertrouwelijkheid in overeenstemming met de bescherming van persoonlijke en commerciële gegevens

Gerichte controles om de traceerbaarheid te bevestigen

Om deze traceerbaarheid te bevestigen, worden gerichte testen uitgevoerd.

Meerdere keren per jaar wordt Belbeef rundvlees aangekocht in de verkooppunten van de deelnemende grootwarenhuizen. Het DNA-profiel van deze vleesmonsters wordt in het labo bepaald, en vergeleken met het DNA-profiel van het/de corresponderend(e) dier(en) die in de Belbeef-databank gelinkt zijn aan dit vlees. Van elk Belbeefdier is er immers DNA-materiaal beschikbaar via bemonstering aan de slachtlijn. 

Aangezien etikettering nog steeds een manuele handeling betreft, waarbij niet uitgesloten is dat een menselijke fout gemaakt wordt, kan het voorkomen dat er geen match is tussen het DNA van het vlees en het rund. In dat geval worden de betrokken schakels op de hoogte gebracht, waarbij ze de oorzaak van de fout moeten  achterhalen en een corrigerend actieplan moeten opstellen. 

DNA tests