RundveehouderijRundveehouderij

Belbeef, bewaker van het welzijn van de runderen op de veehouderijen

Dierenwelzijn is een collectieve zorg doorheen de keten. Elke dag zorgen de Belbeef-operatoren die in contact komen met dieren - veehouders, transporteurs en slachthuispersoneel - ervoor dat de 5 fundamentele vrijheden worden gerespecteerd.

De 5 fundamentele vrijheden, gedefinieerd door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid en opgenomen in de Europese en Belgische regelgeving.
  1. Afwezigheid van honger, dorst en ondervoeding

  2. Afwezigheid van angst en nood

  3. Afwezigheid van fysieke of thermische stress

  4. Afwezigheid van pijn, letsels en ziekte

  5. Mogelijkheid van het dier om het normale gedragte vertonen

Voorwaarden voor de verzorging van de runderen opgenomen in de Belbeef-standaard

Al deze 5 ‘vrijheden’ worden gewaarborgd door een reeks vereisten in het lastenboek, die ervoor zorgen dat Belbeef-vlees afkomstig is van dieren die in goede omstandigheden werden gehouden.

"Als veehouders is het onze dagelijkse taak om ervoor te zorgen dat onze dieren zich ‘goed in hun vel’ voelen!"

Christel Buyse, Wouter De Mets, Bruno Vincent en Luc Engelborghs - Belbeef bestuurders

De dieren blijven op een vaste plaats

De Belbeef Standaard eist dat de volwassen dieren minimaal 75 dagen (koeien) of 180 dagen (stieren) op hetzelfde bedrijf verblijven vóór ze geslacht worden. Deze zogenaamde ‘opvolgingsperiode’ maakt het mogelijk om aan de voeding-, gezondheids-, huisvesting- en stressvereisten van de 5 vrijheden te voldoen.

Voldoende eten en drinken

Wanneer dieren een voederrantsoen krijgen, moeten ze elk beschikken over een eigen voederplaats. Daarvan kan alleen worden afgeweken als de dieren de hele dag door over voeder kunnen beschikken.

Zelf geteelde of aangekochte diervoeders dienen uiteraard ook afkomstig te zijn van bedrijven die over de nodige certificering beschikken.

Comfort in de stal

De Belbeef Standaard eist  propere, ingestrooide stallen waarin de dieren voldoende bewegingsvrijheid hebben.

Ligplaatsen moeten voorzien zijn van voldoende stro of ligmatten (enkel toegelaten voor koeien).

Er wordt ook speciale aandacht besteed aan de luchtkwaliteit. Zo dient er voldoende luchtvolume in de stallen te zijn zodat een volwassen rund altijd over voldoende frisse lucht beschikt. De ventilatie moet efficiënt zijn : de aan- en afvoer van lucht moeten gelijkmatig over de hele lengte van de stal verdeeld zijn.

Als de dieren toegang hebben tot buitenbeloop, moeten ze zich vrij kunnen bewegen tussen de weide en de stal.

Comfort bij het transport

Transport kan een oorzaak zijn van stress. Vandaar dat de Belbeef Standaard ook op dat vlak normen stelt.

Het transport wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met een vakbekwaamheidscertificaat om het welzijn van de dieren tijdens het transport te garanderen. Elke transporteur is door het FAVV goedgekeurd voor de activiteit "commercieel transport van landbouwhuisdieren" en het voertuig moet aan bepaalde eisen voldoen. 

De afstand van het vervoer dient zo kort mogelijk te zijn. De transporttijd mag nooit meer dan 3 uur bedragen. Er wordt ook nauwgezet op toegezien dat de dieren  voldoende plaats hebben tijdens het vervoer.

In het slachthuis

Het FEBEVPLUS lastenboek gaat verder dan de wettelijke verplichtingen en vereist bijvoorbeeld dat er een dierenwelzijnsbeleid is, als onderdeel van hun autocontrolesysteem. Een gepaste opleiding, visuele controle en controle via camerabeelden zorgen ervoor dat het slachthuispersoneel de dieren met zorg behandet.