Controle en certificering.

Hoe wordt er gecontroleerd? Wie zorgt voor de certificering? Hoe lang blijft een certificaat geldig?

Kortom, hoe werkt het?

Dit alles is nauwkeurig beschreven in de certificeringsregeling.

De controles per schakel in de keten

Om de hoge kwaliteitsclaim hard te maken worden controles uitgevoerd bij alle schakels in de keten.

U bent een veehouder, hoe aanmelden?

Om voor Belbeef gecertificeerd te kunnen worden, hebt u eerst een autocontrolecertificaat voor de sectorgids voor de dierlijke primaire productie (de G-040 Module C) nodig, dat  enkel wettelijke bepalingen bevat.

Er zijn meer dan 10.000 rundveehouders gecertificeerd voor deze sectorgids voor de dierlijke primaire productie. Indien u niet zeker weet of u al gecertificeerd bent voor G-040, kunt u contact opnemen met het Belbeefsecretariaat, die dit makkelijk voor u kan opzoeken op basis van uw BTW nummer of besalgnummer.

Indien u al over een autocontrolecertificaat beschikt, moeten enkel nog de bovenwettelijke bepalingen uit de Belbeef Standaard gecontroleerd worden.

OCI kiezen

Indien u nog niet over een autocontrolecertificaat beschikt, kunnen tijdens dezelfde audit (=controle) zowel de sectorgids- als de Belbeefvoorwaarden beoordeeld worden door een OCI (Onafhankelijke Certificerings Instelling). Het zijn deze OCI’s die de audits uitvoeren en bij goed gevolg de certificaten kunnen uitreiken.

U vindt de lijst met de erkende OCI's HIER.

Om de voor u voordeligste OCI te selecteren, kan u best eerst  een offerte aanvragen via de offertetool.

U vinkt hierbij de lastenboeken en activiteiten aan waarvoor u wenst gecertificeerd te worden. U moet hierbij ook CodiplanPLUS Rund aanvinken, om binnen het Belbeef kwaliteitssysteem te kunnen leveren.

Indien u reeds gecertificeerd bent voor andere lastenboeken of sectorgids(en), vraag dan een offerte aan bij de OCI waar u reeds klant bent om te kunnen genieten van een korting op de gecombineerde audit.

Overeenkomsten met OCI en Belbeef

Om de toetredingsaanvraag concreet te maken, dient de sanitair verantwoordelijke twee overeenkomsten te ondertekenen :

  1. Met de gekozen OCI, die de audit voor CodiplanPLUS Rund zal uitvoeren : Overeenkomst tussen de veehouder en de OCI (bijlage 4 van de certificeringsregeling)

  2. Met Codiplan en Belbeef, waarbij de landbouwer aan ARSIA en DGZ toestemming geeft om de gegevens over zijn rundveebeslag te consulteren:  Overeenkomst tussen de veehouder, Codiplan en Belbeef (bijlage 5 van de certificeringsregeling).

Deze overeenkomsten garanderen de bescherming van uw gegevens en moeten worden vernieuwd als u van OCI verandert, of indien de sanitair verantwoordelijke wijzigt.

De bepalingen en de checklijstsiumulator

U kan als voorbereiding op de audit reeds zelf nagaan waaraan u moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden,  met behulp van de gecombineerde checklijst voor de autocontrole (Rund) en de bijkomende Belbeef checklijst, die u zelf kan genereren via de simulatietool.

U dient hierbij “G-040 Dierlijke Primaire Productie” en “CodiplanPLUS Rund” aan te vinken, en het  type rundveebedrijf (‘Afmester (zonder opfok)’; ‘Fokker met afmest’ of ‘Fokker zonder afmest’).

Hoe verloopt een audit voor veehouders?

Jaar 1

Initiële audit van de algemene en specifieke voorwaarden voor runderen van de sectorgids G-040 en de voorwaarden van het lastenboek CodiplanPLUSRund-Belbeef.

Staalname van mest en voeder.

Jaar 2

Tussentijdse audit van de voorwaarden van het lastenboek CodiplanPLUSRund-Belbeef. 

Staalname van mest en voeder.

Jaar 3

Verlengingsaudit met controle van de algemene en specifieke voorwaarden voor runderen van de sectorgids G-040 en de voorwaarden van het lastenboek CodiplanPLUSRund-Belbeef.

Staalname van mest en voeder.

Wijziging van beslagnummer

Wanneer het beslagnummer, de sanitair verantwoordelijke of het adres van het beslag verandert, moet een nieuwe overeenkomst (bijlage 5) met Codiplan en Belbeef worden ondertekend, waarmee de rundveehouder toestemming geeft voor toegang tot en verwerking van zijn Sanitelgegevens door Codiplan en Belbeef.

Indien na verificatie door ARSIA / DGZ blijkt dat niet alle in de overeenkomst vermelde informatie overeenstemt met de Sanitel-gegevens, wordt de aanvraag tot certificering niet gevalideerd.

Meer details op de PRIVACY pagina

Jaarlijkse controle

Een andere belangrijke voorwaarde is de jaarlijkse controle van het register van de runderen (=de inventaris) door de veehouder op de correcte registratie van zijn dieren in Sanitel. Het gaat hierbij niet enkel over het aantal dieren en de oornummers, maar ook over het geslacht (koe of stier) en type. 

Bij het aanmelden van de dieren thv het slachthuis worden regelmatig fouten geconstateerd wat betreft het in Sanitel geregistreerd geslacht (koe of stier) en rastype (vlees, melk of gemengd). Dit leidt tot moeilijkheden bij de toewijzing van karkassen aan retailers aangezien deze karkassen op basis van de Sanitelgegevens automatisch gedegradeerd worden als niet geschikt voor bepaalde retailers, terwijl ze dat in realiteit wel zijn. Gezien de aanzienlijke impact van deze veel voorkomende fouten is in het CodiplanPLUS Rund lastenboek opgenomen dat de veehouder jaarlijks moet controleren of de gegevens van zijn dieren in Sanitel correct zijn.

Contacteer ons voor al je vragen.

Typ hier je bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Naar contactpagina