• De dieren blijven op een vaste plaats
  • Voldoende eten en drinken
  • Comfort in de stal
  • Comfort bij het transport

Dier & welzijn

De Belbeef Standaard besteedt veel aandacht aan het welzijn van de runderen. Ook op dat vlak zorgen strenge normen ervoor dat de kwaliteit van het vlees dat je koopt gegarandeerd blijft.

De dieren blijven op een vaste plaats

De Belbeef Standaard eist dat de volwassen dieren minimaal 75 dagen (koeien) of 180 dagen (stieren) op hetzelfde bedrijf verblijven vóór ze geslacht worden. Deze zogenaamde ‘opvolgingsperiode’ is nodig om aan de eisen van huisvesting, voeding, dierenwelzijn en gezondheid te voldoen. Of aan deze vereisten is voldaan, kan worden nagegaan in de Centrale Databank van Belbeef.

Voldoende eten en drinken

Voldoende eten en drinken

Wanneer dieren een voederrantsoen krijgen, moeten ze elk beschikken over een eigen voederplaats. Daarvan kan alleen worden afgeweken als de dieren de hele dag door over voeder kunnen beschikken.

Zelf geteelde of aangekochte diervoeders dienen uiteraard ook afkomstig te zijn van bedrijven die over de nodige certificering beschikken.

Comfort in de stal

Comfort in de stal

De Belbeef Standaard kiest voor propere stallen waarin de dieren voldoende bewegingsvrijheid hebben.

Op de grond worden ligmatten voorzien of wordt er ingestrooid: de rundveehouder verspreidt zelf stro in de stal.

Ook aan de lucht wordt aandacht besteed. Zo dient er voldoende luchtvolume te zijn in de stallen zodat een volwassen rund altijd letterlijk over genoeg frisse lucht beschikt. Bovendien moet de aan- en afvoer van lucht gelijkmatig verdeeld zijn over de hele lengte van de stal, opdat de verluchting efficiënt kan werken.

Comfort bij het transport

Comfort bij het transport

Transport kan een oorzaak zijn van stress. Vandaar dat de Belbeef Standaard ook op dat vlak normen stelt.

Chauffeurs en begeleiders moeten over een vakbekwaamheidscertificaat beschikken.

Elke exploitant is door het FAVV goedgekeurd. Een kopie van de officiële toelating voor de activiteit “commercieel transport van landbouwhuisdieren” moet bewaard worden in het vervoermiddel. Het certificaat van goedkeuring van het voertuig afgeleverd door de controle-eenheden van het FAVV is tijdens het transport aanwezig.

De afstand van het vervoer dient zo kort mogelijk te zijn. De transporttijd zal nooit meer dan 3 uur bedragen. Er wordt ook nauwgezet op toegezien dat de dieren elk voldoende plaats hebben tijdens het vervoer.