• De dieren blijven op een vaste plaats

De dieren blijven op een vaste plaats

De Belbeef Standaard eist dat de volwassen dieren minimaal 75 dagen (koeien) of 180 dagen (stieren) op hetzelfde bedrijf verblijven vóór ze geslacht worden. Deze zogenaamde ‘opvolgingsperiode’ is nodig om aan de eisen van huisvesting, voeding, dierenwelzijn en gezondheid te voldoen. Of aan deze vereisten is voldaan, kan worden nagegaan in de Centrale Databank van Belbeef.