• Controle en certificering zijn tot in de puntjes geregeld

Controle en certificering zijn tot in de puntjes geregeld

Hoe wordt er gecontroleerd? Wie zorgt voor de certificering? Hoe lang blijft een certificering geldig? Heel de praktische uitwerking van de controle en certificering over het bemonsteringsplan tot de certificatielooptijden zijn tot in detail uitgewerkt in een afzonderlijke certificeringsregeling. Zodat iedereen weet waaraan hij zich te houden heeft.

Mengvoederfabrikanten, slachthuizen en snijderijen ondergaan elk jaar een volledige audit. Bij rundveehouders gebeurt dat om de drie jaar, al zijn er bij hen tussentijdse controles. Daarnaast zijn er onaangekondigde audits.