• Comfort bij het transport
Comfort bij het transport

Comfort bij het transport

Transport kan een oorzaak zijn van stress. Vandaar dat de Belbeef Standaard ook op dat vlak normen stelt.

Chauffeurs en begeleiders moeten over een vakbekwaamheidscertificaat beschikken.

Elke exploitant is door het FAVV goedgekeurd. Een kopie van de officiële toelating voor de activiteit “commercieel transport van landbouwhuisdieren” moet bewaard worden in het vervoermiddel. Het certificaat van goedkeuring van het voertuig afgeleverd door de controle-eenheden van het FAVV is tijdens het transport aanwezig.

De afstand van het vervoer dient zo kort mogelijk te zijn. De transporttijd zal nooit meer dan 3 uur bedragen. Er wordt ook nauwgezet op toegezien dat de dieren elk voldoende plaats hebben tijdens het vervoer.